La residència de CACiS El Forn de la Calç acull anualment una selecció de projectes d’arts visuals, arts escèniques, performance, pensament, intervenció en el paisatge i recerca de nous llenguatges relacionats amb la sostenibilitat i la protecció del medi natural (no exclusivament artístics).

La residencia de CACiS presenta les condicions bàsiques per la recerca i l’estudi en plena natura, per què l’artista trobi les condicions d’espai, concentració i equipaments idònies. La singularitat de CACis permet ser un lloc on es puguin assajar i fer treballs que no siguin possibles en altres llocs. La filosofia del centre i el seu caràcter reivindicatiu fa que sigui una convocatòria on els projectes i autors/res que es presenten ja tinguin un perfil clarament diferent.

VIES D’ACCÉS

Convocatòria oberta internacional

 

CACiS obre cada any una convocatòria internacional dirigida a creadors que vulguin allotjar-se a la seva residència per fer un treball de recerca durant l’any següent. La convocatòria de la beca de residència per a investigació s’obre el mes de juny cada any i es resol el mes de novembre.

 

Aquesta convocatòria permet que creadors de tot el món desenvolupin el seu projecte durant un període de

temps residint a CACiS que reuneix les comoditats i materials adients per poder realitzar els treballs seleccionats.

 

Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4) i espai de treball durant un mínim de 15 dies i un màxim de 45 dies. No inclouen ni el desplaçament ni les dietes, però cerca patrocinadors pels projectes. El Centre ajuda als artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i serveis relacionats amb la seva recerca.

Beca de la Facultat de Belles Arts

 

CACiS, amb la seva voluntat de treballar en xarxa amb altres entitats, i potenciant la seva vessant educativa, ofereix dues beques de residència amb la finalitat que els estudiants de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona puguin desenvolupar la part final del Treball Final de Grau al centre.

Accés fora de convocatòria

 

També existeix la possibilitat d’accedir a la residència sol·licitant un temps d’estada i treball, mitjançant el pagament de la mateixa.

 

Aquest procediment aquesta també sotmès a un procés de selecció de la trajectòria l’artista o col·lectiu que ho sol·licita i no està vinculat a un projecte d’investigació.

CONVOCATÒRIA 2019

(TANCAT / CLOSED)

El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç convoca les beques de residència 2019.

 

ADREÇA I PLAÇ D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS: info@cacis.cat | 20 de febrer de 2019

CACiS Open an international call to artists for to stay in their residence and conduct a research project during 2019.

 

3 TIPUS DE PROJECTES PER ACCEDIR: 

Projectes relacionats amb l’educació i l’art en el medi natural.​_

Projectes relacionats amb el cos, el medi i el paisatge

Sense projecte. Participació en els treballs de manteniment i millora dels espais del CACiS (instal·lacions / patrimoni de la pedra seca / treballs forestals i de l’hort).

LLEGIR LA CONVOCATÒRIA SENCERA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 Dades de contacte del responsable del projecte.

 Nombre i nom dels membres de l’equip participant.

 Calendari pel que es sol·licita la residència (de març a novembre del 2019).

 Instal·lacions del centre que s’utilitzaran (allotjament / tallers / espais exteriors).

 Carta d’intencions amb un text explícit en el que l’artista es compromet, si és escollit, a realitzar la residència durant els plaços sol·licitats.

 Cartes de recomanació d’altres centres o llocs de treball.

 Una descripció del projecte (màxim 3 pàgines i màxim 3 fotografies en format .jpg).*No s’admetran projectes rebuts via correu postal ni els que no incloguin tota la documentació indicada.

 Un breu currículum (màxim 1 pàgina).

 

ADREÇA I PLAÇ D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS: info@cacis.cat | 20 de febrer de 2019

 

JURAT: Professionals del sector i l’equip del centre.

 

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: 1 de març del 2019 a través del correu electrònic dels interessats i a través de la pàgina web del CACiS.

 

*No s’admetran projectes rebuts via correu postal ni els que no incloguin tota la documentació indicada.

**El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes bases.

*** La direcció del centre es reserva el dret de cancel·lar la residència dels participants admesos inicialment si es detecta: una modificació substancial del projecte inicial que va ser objecte de la selecció | falsedat de les informacions aportades pel sol·licitant per ser seleccionat amb posterioritat a la seva selecció | qualsevol actitud irregular o ofensiva.

SELECCIONATS 2019

ARXIU D’ARTISTES

Col·lecció CACiS / Residència 2010 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Residència 2012 / Residència 2015

Col·lecció exterior - arxiu / Residència 2010 / Residència 2012 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Efímera 2017 / Residència 2011