La residència de CACiS El Forn de la Calç acull anualment una selecció de projectes d’arts visuals, arts escèniques, performance, pensament, intervenció en el paisatge i recerca de nous llenguatges relacionats amb la sostenibilitat i la protecció del medi natural (no exclusivament artístics).

La residencia de CACiS presenta les condicions bàsiques per la recerca i l’estudi en plena natura, per què l’artista trobi les condicions d’espai, concentració i equipaments idònies. La singularitat de CACis permet ser un lloc on es puguin assajar i fer treballs que no siguin possibles en altres llocs. La filosofia del centre i el seu caràcter reivindicatiu fa que sigui una convocatòria on els projectes i autors/res que es presenten ja tinguin un perfil clarament diferent.

VIES D’ACCÉS

Convocatòria oberta internacional

 

CACiS obre cada any una convocatòria internacional dirigida a creadors que vulguin allotjar-se a la seva residència per fer un treball de recerca durant l’any següent. La convocatòria de la beca de residència per a investigació s’obre el mes de novembre cada any i es resol el mes de gener.

 

Aquesta convocatòria permet que creadors de tot el món desenvolupin el seu projecte durant un període de

temps residint a CACiS que reuneix les comoditats i materials adients per poder realitzar els treballs seleccionats.

 

Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4) i espai de treball durant un mínim de 15 dies i un màxim de 45 dies. No inclouen ni el desplaçament ni les dietes, però cerca patrocinadors pels projectes. El Centre ajuda als artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i serveis relacionats amb la seva recerca.

Accés fora de convocatòria

 

També existeix la possibilitat d’accedir a la residència sol·licitant un temps d’estada i treball, mitjançant el pagament de la mateixa.

 

Aquest procediment aquesta també sotmès a un procés de selecció de la trajectòria l’artista o col·lectiu que ho sol·licita i no està vinculat a un projecte d’investigació.

CONVOCATÒRIA 2019

(TANCAT / CLOSED)

El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç convoca les beques de residència 2019.

 

ADREÇA I PLAÇ D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS: info@cacis.cat | 20 de febrer de 2019

CACiS Open an international call to artists for to stay in their residence and conduct a research project during 2019.

 

3 TIPUS DE PROJECTES PER ACCEDIR: 

Projectes relacionats amb l’educació i l’art en el medi natural.​_

Projectes relacionats amb el cos, el medi i el paisatge

Sense projecte. Participació en els treballs de manteniment i millora dels espais del CACiS (instal·lacions / patrimoni de la pedra seca / treballs forestals i de l’hort).

LLEGIR LA CONVOCATÒRIA SENCERA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 Dades de contacte del responsable del projecte.

 Nombre i nom dels membres de l’equip participant.

 Calendari pel que es sol·licita la residència (de març a novembre del 2019).

 Instal·lacions del centre que s’utilitzaran (allotjament / tallers / espais exteriors).

 Carta d’intencions amb un text explícit en el que l’artista es compromet, si és escollit, a realitzar la residència durant els plaços sol·licitats.

 Cartes de recomanació d’altres centres o llocs de treball.

 Una descripció del projecte (màxim 3 pàgines i màxim 3 fotografies en format .jpg).*No s’admetran projectes rebuts via correu postal ni els que no incloguin tota la documentació indicada.

 Un breu currículum (màxim 1 pàgina).

 

ADREÇA I PLAÇ D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS: info@cacis.cat | 20 de febrer de 2019

 

JURAT: Professionals del sector i l’equip del centre.

 

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: 1 de març del 2019 a través del correu electrònic dels interessats i a través de la pàgina web del CACiS.

 

*No s’admetran projectes rebuts via correu postal ni els que no incloguin tota la documentació indicada.

**El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes bases.

*** La direcció del centre es reserva el dret de cancel·lar la residència dels participants admesos inicialment si es detecta: una modificació substancial del projecte inicial que va ser objecte de la selecció | falsedat de les informacions aportades pel sol·licitant per ser seleccionat amb posterioritat a la seva selecció | qualsevol actitud irregular o ofensiva.

SELECCIONATS 2019

ARXIU D’ARTISTES

Col·lecció CACiS / Residència 2010 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Residència 2012 / Residència 2015

Col·lecció exterior - arxiu / Residència 2010 / Residència 2012 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Efímera 2017 / Residència 2011