La residència de CACiS El Forn de la Calç acull anualment una selecció de projectes d’arts visuals, arts escèniques, performance, pensament, intervenció en el paisatge i recerca de nous llenguatges relacionats amb la sostenibilitat i la protecció del medi natural (no exclusivament artístics).

La residencia de CACiS presenta les condicions bàsiques per la recerca i l’estudi en plena natura, per què l’artista trobi les condicions d’espai, concentració i equipaments idònies. La singularitat de CACis permet ser un lloc on es puguin assajar i fer treballs que no siguin possibles en altres llocs. La filosofia del centre i el seu caràcter reivindicatiu fa que sigui una convocatòria on els projectes i autors/res que es presenten ja tinguin un perfil clarament diferent.

VIES D’ACCÉS

Convocatòria oberta internacional

 

CACiS obre cada any una convocatòria internacional dirigida a creadors que vulguin allotjar-se a la seva residència per fer un treball de recerca durant l’any següent. La convocatòria de la beca de residència per a investigació s’obre el mes de novembre cada any i es resol el mes de gener.

 

Aquesta convocatòria permet que creadors de tot el món desenvolupin el seu projecte durant un període de

temps residint a CACiS que reuneix les comoditats i materials adients per poder realitzar els treballs seleccionats.

 

Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4) i espai de treball durant un mínim de 15 dies i un màxim de 45 dies. No inclouen ni el desplaçament ni les dietes, però cerca patrocinadors pels projectes. El Centre ajuda als artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i serveis relacionats amb la seva recerca.

Accés fora de convocatòria

 

També existeix la possibilitat d’accedir a la residència sol·licitant un temps d’estada i treball, mitjançant el pagament de la mateixa.

 

Aquest procediment aquesta també sotmès a un procés de selecció de la trajectòria l’artista o col·lectiu que ho sol·licita i no està vinculat a un projecte d’investigació.

CONVOCATÒRIA 2020

(TANCADA / CLOSED)

El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç convoca les beques de residència 2020.

ADREÇA I PLAÇ D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS: info@cacis.cat | data límit 20 de febrer de 2020

CALL FOR RESIDENCY TO SUPPORT ARTISTIC PRACTICES IN THE FACE OF THE CLIMATE CRISIS
Call 2020

Aquest any 2020 la convocatòria de residència té per objectiu l’elaboració de projectes innovadors i crítics que imaginin una nova manera de viure la crisi climàtica en un entorn rural i l’ús del sòl, i se centrin a la comarca del Bages (Catalunya central).

Els artistes i científics seleccionats faran una estada a Cacis, sobre el territori. El resultat,  l’obra d’art-ciència, serà presentat a CACIS i al municipi escollit per a l’estudi durant l’any 2020.

Els projectes seleccionats hauran d’estar en consonància amb les línies de treball següents:

. Art i paisatge natural. Arquitectura bioclimàtica. Ecologia i sostenibilitat

. Estimulació de l’observació i anàlisi del medi per a la seva conservació i millora

. Creacions que aprofundeixin en les causes del canvi climàtic. Petjada de carboni, petjada ecològica

. Ecofeminisme

. Resiliència i recuperació de l’equilibri natural

convocatoria abierta CACiS 2020

Open Call CACiS 2020

Convocatòria oberta CACIS 2020

LLEGIR LA CONVOCATÒRIA SENCERA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 Dades de contacte del responsable del projecte.

 Nombre i nom dels membres de l’equip participant.

 Calendari pel que es sol·licita la residència (de març a novembre del 2020).

 Instal·lacions del centre que s’utilitzaran (allotjament / tallers / espais exteriors).

 Carta d’intencions amb un text explícit en el que l’artista es compromet, si és escollit, a realitzar la residència durant els plaços sol·licitats.

 Cartes de recomanació d’altres centres o llocs de treball.

 Una descripció del projecte (màxim 3 pàgines i màxim 3 fotografies en format .jpg).*No s’admetran projectes rebuts via correu postal ni els que no incloguin tota la documentació indicada.

 Un breu currículum (màxim 1 pàgina).

 

ADREÇA I PLAÇ D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS: info@cacis.cat | 20 de febrer de 2020

 

JURAT: Professionals del sector i l’equip del centre.

 

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: 

els projectes i artistes seleccionats han estat:

Marco Ranieri y Lorena Mulet

Jaymie Johnson

Kathy Bruce + Alastair Noble

Sandrine de Borman

Valentina Monari + Juan Felipe Celis

SELECCIONATS 2020

ARXIU D’ARTISTES

Col·lecció CACiS / Residència 2010 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Residència 2012 / Residència 2015

Col·lecció exterior - arxiu / Residència 2010 / Residència 2012 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Efímera 2017 / Residència 2011