Tipus de projecte:

Projectes relacionats amb el medi i el paisatge

Data
Categoria
Residència 2019

“El projecte es referencïa i parteix de l’experiència subjectiva, que es defensa com aquella que és honesta i coherent amb la interacció conscient i inconscient del cos en l’entorn, amb tot el que això implica. S’explora la generació de coneixement enfocat a la supervivència i lligat a la composició d’un estat d’equilibri en un àmbit d’afirmació del canvi.

Partint de la situació subjectiva i vivencial de silenci, de pau o no provocació ni reacció… tota creació esdevé en un context marcat per la serenor sense provocar més estimuls generant obres o intervencions.  Fugint de la narrativa d’un món que es presenta a través de relats com extern, aliè, determinat pels objectes i els fenomens. No es treballa en més discursos o fragmentacions simbòliques, més històries o més narracions. Això seria un fet secundari. Consisteix en un procés de buidar, de crear espai. Aquest és el treball principal, primordial.

Sense necessitat de formar obres perdurables o amb entitat pròpia, l’entitat artística comença en el present com un aprenentatge, com a continent d’un passat i torna al present referencian-se amb sensacions, emocions i pensaments comuns a patrons de vida concrets que dirigeixen o influencïen el futur.

El compromís concret pel que fa doncs a la producció consisteix en:

  • Entendre i comunicar algun aspecte interessant i significatiu d’aquesta vivència en l’observació dels cicles vitals tant interns com externs.
    • Cada dia es crearà una imatge o reflexió que doni informació sobre l’experiència del naixement, del desenvolupament i la mort.
  • Es basarà en la simplicitat, que és el més difiçil i la via que pot activar més potencial
    • La idea apresa de personatge i biografia serà qüestionada i desmuntada.
    • Es crearà al final un mosaic on es podrà mirar l’evolució d’aquest desenvolupament, les preguntes i respostes que han sorgit en el procés, on han derivat, les causes que les han motivat…
    • Tot per derivar en una consciència de les versions i determinacions del cos i de la ment en l’entorn, i la pregunta per la convivència en una única història. Finalment, la pregunta pels seus factors de condicionament o els límits de la seva composició harmònica.”