La residència de CACiS El Forn de la Calç acull anualment una selecció de projectes d’arts visuals, arts escèniques, performance, pensament, intervenció en el paisatge i recerca de nous llenguatges relacionats amb la sostenibilitat i la protecció del medi natural (no exclusivament artístics).

La residencia de CACiS presenta les condicions bàsiques per la recerca i l’estudi en plena natura, per què l’artista trobi les condicions d’espai, concentració i equipaments idònies. La singularitat de CACis permet ser un lloc on es puguin assajar i fer treballs que no siguin possibles en altres llocs. La filosofia del centre i el seu caràcter reivindicatiu fa que sigui una convocatòria on els projectes i autors/res que es presenten ja tinguin un perfil clarament diferent.

VIES D’ACCÉS

Convocatòria oberta internacional

 

CACiS obre cada any una convocatòria internacional dirigida a creadors que vulguin allotjar-se a la seva residència per fer un treball de recerca durant l’any següent. La convocatòria de la beca de residència per a investigació s’obre el mes de novembre cada any i es resol el mes de gener.

 

Aquesta convocatòria permet que creadors de tot el món desenvolupin el seu projecte durant un període de

temps residint a CACiS que reuneix les comoditats i materials adients per poder realitzar els treballs seleccionats.

 

Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4) i espai de treball durant un mínim de 15 dies i un màxim de 45 dies. No inclouen ni el desplaçament ni les dietes, però cerca patrocinadors pels projectes. El Centre ajuda als artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i serveis relacionats amb la seva recerca.

Accés fora de convocatòria

 

També existeix la possibilitat d’accedir a la residència sol·licitant un temps d’estada i treball, mitjançant el pagament de la mateixa.

 

Aquest procediment aquesta també sotmès a un procés de selecció de la trajectòria l’artista o col·lectiu que ho sol·licita i no està vinculat a un projecte d’investigació.

CONVOCATÒRIA 2023

primer semestre

TANCADA 

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIA DE SUPORT A PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES DAVANT LA CRISI CLIMÀTICA I HUMANA

Convocatòria 2023 (Primer semestre)

CACiS obre la convocatòria internacional d’artistes, creadors i científics en residència durant l’any 2023, per a realitzar un projecte d’art, ecologia i sostenibilitat amb la intenció de fomentar col·laboracions entre artistes, científics i societat. La creació conjunta o individual haurà d’estar guiada pel canvi climàtic, pel mal ús de les paraules, pel respecte a la diversitat com a inspiració, reflexió i invitació a l’acció.

Objectius

*Cacis El Forn de la *calç acull projectes relacionats amb l’educació, la ciència i l’art en el medi natural, propostes que utilitzin l’art com a llenguatge, per la seva funció social de conscienciació, i promoguin el pensament crític a partir d’una anàlisi més global de la nostra relació amb l’entorn, incorporant-la en qualsevol etapa de l’aprenentatge.

Aquest any 2023 la convocatòria de residència té l’objectiu de produir projectes innovadors i crítics que re-imaginin la forma en la qual es viu la crisi climàtica en els entorns rurals, els usos del sòl i els models socials integradors. Se seleccionarà un únic projecte a realitzar entre els mesos de març i juny.

El projecte seleccionats disposarà d’una residència d’1 mes en CACiS. El resultat de la residència es presentarà en CACiS durant el segon semestre del 2023.

El projecte seleccionat haurà d’estar d’acord amb les següents línies de treball:

 • Art i paisatge natural. Arquitectura bioclimàtica. Ecologia i sostenibilitat.
 • Estimulació de l’observació i anàlisi del mitjà per a la seva conservació i millora.
 • Creacions que ens endinsin en les causes del Canvi Climàtic. Petjada de carboni. Petjada ecològica.
 • Ecofeminisme
 • Resiliència recuperant en equilibri natural.

BASES EN CASTELLANO

BASES EN CATALÀ

BASES IN ENGLISH

LLEGIR LA CONVOCATÒRIA SENCERA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR MIRAR LAS BASES: BASES 2023

Bases

 1. Els projectes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d’enviar per correu electrònic la següent documentació:
 • dades de contacte del responsable del projecte.
 • nombre de participants (màxim 2).
 • calendari per al qual se sol·licita la residència (des de finals de febrer a principis de Juliol).
 • espais que utilitzarà (allotjament / sala de treball / exteriors).
 • una carta d’intencions amb un text explícit on el resident es compromet, si és triat, a realitzar la residència en els terminis sol·licitats.
 • cartes de recomanacions d’altres centres o llocs de treball
 • una descripció del projecte (màxim 3 fulles amb un màxim de 3 fotografies -format *JPG ). El projecte ha de complir amb els objectius de la convocatòria: canvi climàtic, conservació dels espais naturals, desaparició d’espècies, equilibri natural, migracions, sostenibilitat. Projectes que no tinguin en compte aquests elements seran desestimats.
 • Compromís social i ecològic (lluita contra el canvi climàtic i la crisi social)
 • Per a cada projecte es calculés la petjada de carboni tenint en compte els impactes derivats de transports, materials, consums,…
 • un breu cv (màxim 1 fulla)
 • no s’admetran projectes enviats per via postal ni projectes que excedeixin la documentació sol·licitada
 1. Les sol·licituds per a la present convocatòria es poden enviar fins al 20 de febrer de 2023.
 2. El jurat estarà compost per professionals del sector i per l’equip del Centre.
 3. Resolució de la convocatòria es donarà el 27 de febrer de 2023. El resultat de la convocatòria es comunicarà per correu electrònic als interessats ​​i es farà públic en la pàgina web o bloc de CACIS.
 4. La convocatòria pot declarar-se deserta.
 5. El fet de participar pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
 6. La direcció del Centre es reserva el dret de cancel·lació de la residència dels participants admesos inicialment:
 • Si es detecta una modificació substancial del projecte inicial que va ser objecte de selecció.
 • Si es detecta falsedat de les informacions aportades pel sol·licitant o sol·licitants seleccionats amb posterioritat a la seva selecció.
 • Si es detecta qualsevol actitud irregular i ofensiva.

ADREÇA I PLAÇ D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS: info@cacis.cat | 20 de febrer de 2023

JURAT: Professionals del sector i l’equip del centre.

SELECCIONATS PRIMER SEMESTRE 2023

ARXIU D’ARTISTES

Col·lecció CACiS / Residència 2010 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Residència 2012 / Residència 2015

Col·lecció exterior - arxiu / Residència 2010 / Residència 2012 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Efímera 2017 / Residència 2011