La residència de CACiS El Forn de la Calç acull anualment una selecció de projectes d’arts visuals, arts escèniques, performance, pensament, intervenció en el paisatge i recerca de nous llenguatges relacionats amb la sostenibilitat i la protecció del medi natural (no exclusivament artístics).

La residencia de CACiS presenta les condicions bàsiques per la recerca i l’estudi en plena natura, per què l’artista trobi les condicions d’espai, concentració i equipaments idònies. La singularitat de CACis permet ser un lloc on es puguin assajar i fer treballs que no siguin possibles en altres llocs. La filosofia del centre i el seu caràcter reivindicatiu fa que sigui una convocatòria on els projectes i autors/res que es presenten ja tinguin un perfil clarament diferent.

VIES D’ACCÉS

Convocatòria oberta internacional

 

CACiS obre cada any una convocatòria internacional dirigida a creadors que vulguin allotjar-se a la seva residència per fer un treball de recerca durant l’any següent. La convocatòria de la beca de residència per a investigació s’obre el mes de novembre cada any i es resol el mes de gener.

 

Aquesta convocatòria permet que creadors de tot el món desenvolupin el seu projecte durant un període de

temps residint a CACiS que reuneix les comoditats i materials adients per poder realitzar els treballs seleccionats.

 

Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4) i espai de treball durant un mínim de 15 dies i un màxim de 45 dies. No inclouen ni el desplaçament ni les dietes, però cerca patrocinadors pels projectes. El Centre ajuda als artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i serveis relacionats amb la seva recerca.

Accés fora de convocatòria

 

També existeix la possibilitat d’accedir a la residència sol·licitant un temps d’estada i treball, mitjançant el pagament de la mateixa.

 

Aquest procediment aquesta també sotmès a un procés de selecció de la trajectòria l’artista o col·lectiu que ho sol·licita i no està vinculat a un projecte d’investigació.

CONVOCATÒRIA 2022

(TANCAT)

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIA DE SUPORT A PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES I DEL PENSAMENT DAVANT DE LA CRISI CLIMÀTICA I AMB LA CAL COM A ELEMENT CENTRAL.

Convocatòria 2022

CACiS obre la convocatòria internacional d’artistes, arquitectes, creadors i científics a residència durant l’any 2022, per realitzar un projecte d’art, ecologia i sostenibilitat amb la intenció de fomentar col·laboracions entre artistes, creadors i científics. La creació conjunta o individual haurà d’estar guiada per la calç, l’origen, la producció, els usos, la història i tenint en compte el canvi climàtic, com ara inspiració, reflexió i invitació a l’acció.

Objectius

Cacis El Forn de la calç acull projectes relacionats amb l’educació, l’arquitectura, la ciència i l’art al medi natural, propostes que utilitzin l’art i el pensament com a llenguatge, per la seva funció social de conscienciació, i promoguin el pensament crític a partir d’un anàlisi més global de la nostra relació amb l’entorn, incorporant-la a qualsevol etapa de l’aprenentatge.

Aquest any 2022 la convocatòria de residència té l’objectiu de produir projectes innovadors i crítics que reimaginin la manera com es viu la crisi climàtica en els entorns rurals i els usos del sòl, focalitzant els seus treballs al Bages (Catalunya central) i considerant la història de la calç com a element vertebrador des de la geologia amb la formació dels dipòsits calcaris fins a la preparació i usos de la calç des de les primeres cultures fins al present. Els artistes i científics seleccionats realitzaran una residència a CACiS i sobre el territori. El resultat de la mateixa serà una obra d’art-ciència que serà presentada a CACiS.

Els projectes seleccionats hauran d’estar en consonància amb les línies de treball següents:

  • La calç: l’origen, la història, els usos, la producció.
  • Art i paisatge natural. Arquitectura bioclimàtica. ecologia i sostenibilitat.
  • Estimulació de l’observació i l’anàlisi del medi per a la conservació i la millora.
  • Creacions que ens endinsin en les causes del Canvi Climàtic. Petjada de carboni. Petjada ecològica.
  • Ecofeminisme
  • Resiliència recuperant en equilibri natural.

convocatoria abierta CACiS 2022

Open Call CACiS 2022

Convocatòria oberta CACIS 2022

LLEGIR LA CONVOCATÒRIA SENCERA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR MIRAR LAS BASES:

BASES 2022

ADREÇA I PLAÇ D’ENTREGA DE SOL·LICITUDS: info@cacis.cat | 20 de febrer de 2022

JURAT: Professionals del sector i l’equip del centre.

SELECCIONATS 2022

ARXIU D’ARTISTES

Col·lecció CACiS / Residència 2010 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Residència 2012 / Residència 2015

Col·lecció exterior - arxiu / Residència 2010 / Residència 2012 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Efímera 2017 / Residència 2011