Microscopies presenta un itinerari amb intervencions artístiques per­manents i /o efímeres, al llarg d’un recorregut determinat.

L’eix central del projecte és la creació d’obres d’art per artistes i /o arquitectes en llocs escollits, recollint les ex­periències del Land Art,  de l’art públic i d’altres compor­taments heterogenis que han utilitzat la naturalesa com a pretext per a la creació artística.

Proposta d’un itinerari cultural que permeti descobrir els entorns singulars de l’Anella Verda través de l’art.

 

Una de les millors maneres de conèixer l’Anella Verda de Manresa és a través dels seus itineraris.

Són recorreguts pensats per conèixer els seus espais re­presentatius, tot gaudint dels seus valors patrimonials, naturals i culturals.

MICROSCOPIES

Itinerari de Land Art de l’Anella Verda

Els antecedents

 

 

El Centre d’Art Contemporani El Forn de la Calç (CACiS), durant més de 8 anys, ha organitzat el Festiva l“Efímera” una passejada diürna amb diverses instal·lacions ar­tísques efímeres i respectuoses amb l’entorn, al terme de Calders. Durant tot aquest temps, hem apostat per aquesta expressió artística propera al Land Art, on els artistes convidats han treballat amb materials d’un lloc concret o de les proximitats, fent intervencions que els processos naturals i el pas del temps acabaran esborrant.

El caràcter efímer d’aquestes obres conviden l’espectador a reflexionar sobre la relació entre els humans i la natura, i a canviar la seva mirada sobre el paisatge.

 

A l’any 2020, ha volgut donar un pas més, posar de mani­fest el valor ambiental dels paratges naturals de l’Anella Verda i fer propostes més permanents, cercant una mira­da del paisatge compartit, on obres permanents ajudin a la reflexió i a l’admiració dels llocs escollits.

 

Sota el nom de “Microscopies”, CACiS presenta un itine­rari cultural que permeti descobrir els entorns singulars de l’Anella Verda a través de l’art.

Any rere any, edició rere edició, es construirà un itinera­ri alternatiu, cultural i artístic, que connectarà les obres guanyadores en les successives edicions.

 

El públic podrà gaudir de diferents itineraris al llarg dels anys, que per una part seran efímers i canviants de ma­nera temporal, però al mateix temps, podrà fruir d’un itinerari cultural i artístic permanent, que anirà augmen­tant el seu recorregut a cada edició.

 

Aquesta doble idea ens permetrà, no només donar a conèixer parts de l’Anella Verda, sinó esdevenir també coneixedors del perímetre periurbà o de transició, creant un perímetre cultural nou al voltant de la ciutat.

Parc del secà

 

El primer indret que escollit per iniciar “Microscopies” està situat al Parc del Secà, amb tres itineraris que se sen­yalitzen i adeqüen per ser fàcilment transitables, i que són: el camí de les oliveres, el camí de la timoneda i el camí dels ametllers. Cada un té, aproximadament, un quilòmetre de recorregut lineal i estan interconnectats perquè, a l’hora de retornar cap al punt d’inici, es pugui fer per una ruta diferent. El punt d’accés serà en una zona que s’està habilitant com a aparcament, al carrer Pau Mi­ralda, del polígon de Bufalvent.

 

Durant els recorreguts, es pot veure el paisatge de l’entorn des d’una situació elevada, tenir vistes de les instal·lacions del Parc ambiental de Bufalvent, i caminar entre conreus de secà (com la vinya, oliveres o ametllers), barraques de vinya, canals de pedra per recollir les ai­gües, tines d’aigua, o veure restes geològiques.

Un indret amb una privilegiada ubicació geogràfica, amb magnífiques vistes, amb Montserrat de fons.

 

Durant les tardes del divendres 28 i 29 d’agost del 2020, es va presentar l’obra perma­nent Vertex de l’artista Tom Carr i sis obres efímeres.

Organitza
  • Ajuntament de Manresa
  • Cacis el Forn de la calç
  • Anella Verda
Amb el suport de
  • Generalitat de Catalunya
Col·laboren
  • Parc del Secà
  • Meandre
  • Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central
  • Consorci del Bages per a la Gestió de Residus

Artistes participants