Residència 24 Ecosistemes Líquids

Císcar, Ángeles

Ángeles Císcar

Data
Categoria
Residència, Residència 2024
Seleccionada a la convocatòria 2024  “PROGRAMA DE RESIDÈNCIA PER A L’ESTUDI, RECERCA I CREACIÓ D’ART I CIÈNCIA. ECOSISTEMES LÍQUIDS”

Modalitat B COS I ARTS VIVAS

Projecte seleccionat

Inter Relatio

Una instal·lació viva en la que cos, espai i objectes estàn entrellaçats, units i articulats formant un dispositiu travessat pel
moviment que mostra al públic un sistema interdependent.
La instal·lació convida l’espectador a observar la relació dependent que tenim amb la naturalesa des de la perspectiva
d’un ecosistema de vida interconnectat; ens anima a “re-conèixer” que nosaltres formem part d’aquest sistema i que
potser, ara més que mai, és imprescindible adoptar aquesta consciència per a la nostra supervivència i la de la resta
d’éssers vius.

Ángeles Císcar

Artista visual especialitzada en dramatúrgia de la imatge. El seu marc d’acció artístic són les arts escèniques, el
perfomance i la videoinstal·lació. Entén la pràctica artística com una forma de reflexió filosófica sobre la construcción de
la realitat. Actualment, està explorant conceptes com l’eco-consciència i la igualtat i condueix part de la seva recerca
artística en aquesta direcció. Membre del col.lectiu Parapente.