Goenaga Ainhoa

residencia / Exposició

Data
Categoria
Residència 2021
Tags
Ainhoa Goenaga

SER·ES / Ainhoa Goenaga

CAT/
Cossos inerts de cactus dessecats jeuen per tot arreu. En la seva nuesa exhibeixen un entramat interior fràgil i atractiu. Enredant amb les seves fibres internes vaig teixint xarxes, volums eteris que no distingeixen entre dins i fora. Una llum oscil·lant i el murmuri del mar envolten aquests cossos en un bany lumínic i sonor. Simultàniament, a la penombra, gotes d’aigua cauen a través de delicades formes òssies. SER·ES és una instal·lació sensorial i una interpretació de la vida, dels cossos permeables, de les estructures trencadisses, del transitori i el continu, de l’aigua i la llum.

ENG/
Dead bodies of dried cactuses lie everywhere. In their nakedness they exhibit a fragile and attractive interior framework. Tangling with its internal fibers I weave nets, ethereal volumes that do not distinguish between inside and outside. An oscillating light and the babbling of the sea surround these bodies in a bath of light and sound. Simultaneously, in the gloom, drops of water fall through delicate bone shapes. SER · ES is a sensorial installation and an interpretation of life, of permeable bodies, of brittle structures, of the transitory and the continuous, of water and light.

EUS/
Kaktus lehorren gorpu bizigabeak nonahi aurkitzen dira. Beraien biluztasunean barne egitura hauskor eta erakargarria erakusten dute. Barne zuntz horiekin endredatuz sareak ehuntzen noa, barnearen eta kanpoaren artean bereizten ez duten bolumen etereoak. Argi aldabera batek eta itsasoaren marmarrak gorputz horiek argi eta soinu bainu batean biltzen dituzte. Bitartean, ilunpetan, ur-tantak erortzen dira hezur-forma delikatuetan zehar. SER·ES instalazio sentsoriala eta bizitzaren interpertazioa da, gorputz iragazkorren, egitura hauskorren, iragankorraren eta jarraituaren, uraren eta argiaren interpretazioa.