Orriols Quim = Riaq Miuq

Residència 2019
Data
Categoria
Residència 2019
Tags
Quim Orriols, Riaq Miuq

Riaq Miuq (Sant Just Desvern, Barcelona, 1994) és un artista visual que construeix la seva obra a partir de la fascinació pel món natural, l’espiritualitat i el seu contrast amb la realitat industrial.

Va cursar estudis en Arts Aplicades al Mur i Agricultura ecològica, la contraposició d’ambdues matèries li va donar les eines i coneixements necessaris per a explorar de manera plàstica seus ideals.

Busca tècniques simples, utilitzant materials disponibles en l’entorn, com pigments vegetals i minerals recol·lectats, i materials industrials com deixalles, tinta o lleixiu.

 

Riaq Miuq (born in Sant Just Desvern, Barcelona, 1994) is a visual artist whose work is based on the fascination by the natural world, spirituality and it’s contrast with industrial reality. 

He studied Applied Mural Arts and Organic Agriculture. The contrast of these doctrines gave him the necessary tools and knowledge to explore his ideals in a plastic way.

Looks for simple techniques using materials available in the surroundings, such as collected vegetal and mineral pigments, and industrial materials like garbage, ink or bleach.

 

Riaq Miuq (Sant Just Desvern, Barcelona, 1994) es un artista visual que construye su obra a partir de la fascinación por el mundo natural, la espiritualidad y su contraste con la realidad industrial.

Cursó estudios en Artes Aplicadas al Muro y Agricultura ecológica, la contraposición de ambas materias le dio las herramientas y conocimientos necesarios para explorar de manera plástica sus ideales.

Busca técnicas simples, utilizando materiales disponibles en el entorno, como pigmentos vegetales y minerales recolectados, y materiales industriales como desechos, tinta o lejía.