Eggels, Marjan

Residència 2012
Data
Categoria
Col·lecció exterior - arxiu, Residència 2012
Tags
Marjan Eggels

Creació de grans escultures i estructures, ‘teixir lliure “utilitzant un espai natural. Fotografiant tot el procés.

Utilitzant llana d’algun pastor o fàbrica pròxima, coincidint amb el període de l’esquella de la llana i l’ús de la mateixa.

Amb el desig de relacionar-se amb l’antiga transhumància. Que a partir de gires anteriors a tot el país, on els pastors cuidaven les seves ovelles. Ella ha treballat en l’estudi i recuperació diferents rutes a Espanya, però no directament a Catalunya.

Ha treballat i és sòcia de Campanya per la llana, una iniciativa del príncep Carles, el Príncep de Gal · les. Associació que lluita per la preservació de l’ofici de pastor. Les ovelles són una part important de l’alt caràcter ambiental, pasturatge per al manteniment del paisatge, difusió de les llavors i la llana és un material meravellós per fabricar productes.

 

Creación de grandes esculturas y estructuras, ‘tejer libre” utilizando un espacio natural. Fotografiando todo el proceso.

Utilizando lana de algún pastor o fábrica próxima, coincidiendo con el periodo de la esquila de la lana y el uso de la misma.

Con el deseo de relacionarse con la antigua transhumancia. Que a partir de giras anteriores en todo el país, donde los pastores cuidaban sus ovejas. Ella ha trabajado en el estudio y recuperación diferentes rutas en España, pero no directamente en Cataluña.

Ha trabajado y es socia de Campaña por la lana, una iniciativa del príncipe Carlos, el Príncipe de Gales. Asociación que lucha por la preservación del oficio de pastor. Las ovejas son una parte importante del alto carácter ambiental, pastoreo para el mantenimiento del paisaje, difusión de las semillas y la lana es un material maravilloso para fabricar productos.

 

I have ideas for bigger sculptures and structures, ‘free knitting’ using into a space. It shout be nice to make a total process to see from the start to finish, a union of practical and photo.

When its possible visit the old la transhumancia (?)  it from past tours across the country where theshepherds tended their sheep. I have found different routes in Spain, but not directly in your area, are they not in your area of are they going to the Pyreneeën?

I’ve bin partner from ‘Campaign for Wool’, a initiative from Prince Charles, the Prince of Wales. The Prince saw that in the UK sheep are disappearing from the landscape, while this is typical of the landscape. The shepherd disappear because they become a little money for the wool. They decide to stop thanto keep sheep. Because they have to less money for to life.