El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç posseeix una col·lecció permanent d’obres realitzades per diferents artistes que han fet residència al CACiS, que han participat en algun dels seus projectes o que, simplement, han fet una donació al centre.

Algunes d’aquestes obres, sobretot les instal·lades en l’espai exterior i precisament pels materials naturals vegetals amb els que han estat realitzades, són d’un caràcter temporal efímer i, amb el pas del temps i les inclemències meteorològiques, han acabat – o acabaran – desapareixent. D’elles, però, en queda un arxiu documental.

COL·LECCIÓ CACiS

Col·lecció CACiS / Residència 2010 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Residència 2012 / Residència 2015

Col·lecció CACiS / Efímera 2017 / Residència 2011

ARXIU D’OBRES

Desaparegudes

Col·lecció exterior - arxiu / Residència 2010 / Residència 2012 / Residència 2015