Ester Fabregat

Microscopies 2020
AIR SWIMMERS

Data
Categoria
Microscopies, Microscopies 20
Tags
Ester Fabregat

El reciclatge és una necessitat i un motiu per a la creació artística de  la vallenca  Ester Fabregat , l’artista va crear aquestes escultures per fer un memorial a un amic mort. El material són bosses reutilitzades i el vol dels ninots gegants té una dimensió lúdica que l’autora no vol que passi desapercebuda.

Regió 7 Toni Mata i Riu

Fotografies Irene Vendrell

Català

Nom artista : ESTER FABREGAT

Nom Obra : AIR SWIMMERS

 

Projecte d’instal·lació efímera

 AIR SWIMMERS és una escultura temporal inflable, construïda a partir del reciclatge i la reutilització de bosses de plàstic del mercat de la verdura del carrer Kalidromiu d’Atenes.

L’obra és un memorial i un homenatge dedicat a un amic que va perdre la vida al mar. En aquell moment estava realitzant la investigació per la meva tesis doctoral sobre els plàstics aplicats a l’escultura, a la Universitat de Belles Arts d’Atenes, així que va ser un material que anava reciclant i reutilitzant pels meus experiments diversos.

Simbòlicament, els Nedadors d’aire continuen nedant, volant, fora del mar, jugant i dansant amb el vent. Són com esperits eterns que ens recorden la bellesa i l’alegria de la vida. Lleugers, eteris i juganers. Aquells que moren al mar, continuen nedant amb el vent.

La metàfora simbòlica, una vida que continua entre nosaltres però transformada, també s’adhereix al fet de reutilitzar i donar una segona vida al material, la bossa de plàstic. El compromís amb el medi ambient, s’uneix a la voluntat de celebrar la vida i els moments vitals compartits amb aquells éssers que ja no són aquí.

Castellano

Nombre artista: ESTER FABREGAT

Nombre Obra: AIR Swimmers

Proyecto de instalación efímera

 

AIR Swimmers es una escultura temporal hinchable, construida a partir del reciclaje y la reutilización de bolsas de plástico del mercado de la verdura de la calle Kalidromiu de Atenas.

La obra es un memorial y un homenaje dedicado a un amigo que perdió la vida en el mar. En ese momento estaba realizando la investigación para mi tesis doctoral sobre los plásticos aplicados a la escultura, en la Universidad de Bellas Artes de Atenas, así que fue un material que iba reciclando y reutilizando por mis experimentos diversos.

Simbólicamente, los Nadadores de aire continúan nadando, volando, fuera del mar, jugando y bailando con el viento. Son como espíritus eternos que nos recuerdan la belleza y la alegría de la vida. Ligeros, etéreos y juguetones. Aquellos que mueren en el mar, continúan nadando con el viento.

La metáfora simbólica, una vida que sigue entre nosotros pero transformada, también se adhiere al hecho de reutilizar y dar una segunda vida al material, la bolsa de plástico. El compromiso con el medio ambiente, se une a la voluntad de celebrar la vida y los momentos vitales compartidos con aquellos seres que ya no están aquí.

English

Artist name: ESTER FABREGAT

Work Name: AIR Swimmers

 

Installation project • ephemeral installation

AIR Swimmers is a temporary inflatable sculpture, built from the recycling and reuse of plastic bags from the vegetable market on Kalidromiu Street in Athens.

The work is a memorial and a tribute dedicated to a friend who lost his life at sea. At that time, I was doing research for my doctoral thesis on plastics applied to sculpture, at the University of Fine Arts in Athens, so it was a material that I was recycling and reusing for my various experiments.

Symbolically, the Air Swimmers continue swimming, flying, out of the sea, playing and dancing with the wind. They are like eternal spirits that remind us of the beauty and joy of life. Light, ethereal and playful. Those who die in the sea continue to swim with the wind.

The symbolic metaphor, a life that continues among us but transformed, also adheres to the fact of reusing and giving a second life to the material, the plastic bag. The commitment to the environment, joins the will to celebrate life and vital moments shared with those beings who are no longer here.