Javier Olaizola

Microscopies 2020
Data
Categoria
Microscopies, Microscopies 20
Tags
Javier Olaizola Alfaro

La primera de les intervencions que trobaven els passejants era la paraula Fràgil, esculpida en lletres majúscules pel picapedrer Javier Olaizola, un artista basc que va viure al Konvent de Cal Rosal i és veí de Montclar des de fa un parell d’anys. «Fa tres dècades que m’hi dedico, però és un ofici que s’està perdent», va explicar: «he triat la paraula ‘Fràgil’ per inscriure-la sobre un tros de gres buscant la contradicció entre el seu significat i el de fortalesa que associem habitualment a una pedra». Tot maniobrant amb punters, cisells i els picons per fer els acabats, Olaizola va afegir que «la fragilitat parla del món en què vivim».

Regio 7, Toni Mata i Riu

Fotografies Irene Vendrell i Marc Sellarès

Català

Nom artista : JAVIER OLAIZOLA ALFARO

Nom Obra : FRÀGIL

Projecte d’instal·lació efímera

 

El procés artístic el nodreixo, des dels meus inicis, amb la idea de diàleg amb la natura, de treball amb respecte i col·laboració amb la comunitat, posant èmfasis en l’actitud vital de reivindicar amb bellesa allò just i equitatiu.

Vull convidar l’espectador a la reflexió, a ser crítics amb la perversió consumista que explota la natura i ens porta a la decadència com a essers.

Per altra banda, trobo màgic el gest de posar veu a les pedres. En la mesura que sigui possible, l’Art hauria de “significar” per despertar-nos de l’autocomplaença…un espai obert al debat, a la comunicació.

JAVIER OLAIZOLA

Castellano

Nombre artista: JAVIER OLAIZOLA ALFARO

Nombre Obra: FRÁGIL

Proyecto de instalación efímera

 

El proceso artístico lo nutro, desde mis inicios, con la idea de diálogo con la naturaleza, de trabajo con respeto y colaboración con la comunidad, poniendo énfasis en la actitud vital de reivindicar con belleza lo justo y equitativo.

Quiero invitar al espectador a la reflexión, a ser críticos con la perversión consumista que explota la naturaleza y nos lleva a la decadencia como seres.

Por otra parte, encuentro mágico el gesto de poner voz a las piedras. En la medida de lo posible, el Arte debería “significar” para despertarnos de la autocomplacencia … Un espacio abierto al debate, a la comunicación.

JAVIER OLAIZOLA

English

Artist name: JAVIER OLAIZOLA ALFARO

Work Name: FRAGILE

Ephemeral installation project

 

The artistic process was nurtured, from my beginnings, with the idea of ​​dialogue with nature, of working with respect and collaboration with the community, emphasizing the vital attitude of claiming fair and equitable with beauty.

I want to invite the viewer to reflection, to be critical of the consumerist perversion that exploits nature and leads us to decline as beings.

 

On the other hand, I find the gesture of giving voice to stones magical. As far as possible, Art should “mean” to wake us up from complacency … a space open to debate, to communication.

JAVIER OLAIZOLA