MARIA RIBERA i ALÈXIA LLEONART

Microscopies 2020
Data
Categoria
Microscopies, Microscopies 20
Tags
Alèxia Lleonart, Maria Ribera

Maria Ribera, Rubèn Fortuny i Marta Rabaseda van interpretar l’acció teatralitzada Mèdia, que simbolitza la necessitat que «els humans tenim de tornar a connectar amb la natura i allò que és essencial», en paraules de l’artista i gravadora Alèxia Lleonart. La segona part del projecte compartit amb Ribera serà la instal·lació en la qual avui penjaran els materials i els objectes utilitzats en la representació.

Regió 7 Toni Mata i Riu

Fotografies Irene Vendrell

Català

Nom artista : MARIA RIBERA I ALÈXIA LLEONART

Nom Obra : MÈDIA

Projecte d’instal·lació efímera

 

Uns humans intemporals passegen i, en el seu trànsit pel territori, estableixen intercanvis. El mateix territori esdevé una font plena de mitjans, a partir dels quals es

referencien, creen identitat, estableixen llaços i lligams. Mitjans com plantes remeieres, llenya, objectes confeccionats i elaborats, llana, pa i llençols.

Un trajecte. Pausat. Caminar. Contemplar el paisatge. Juguen. Reposen a la natura.

Comparteixen. Ballen. Intercanvien.

El teixit que vesteixen i els uneix és un teixit fet de territori. Fil de cotó, de lli, amb estampacions artesanes de les plantes que medien la salut i acompanyen l’ésser humà amb les seves propietats. Les podem veure aixafades amb consciència, deixant el seu suc tintori, l’ànima de la planta, impreses en el teixit com símbol de segona pell.

Tots els sabers humans que compartim, sabers de tots els temps per sembrar el futur. Cada coixinera és plena d’allò que somniem, d’allò que compartim els humans.

Aquesta acció vol rescatar la relació íntima i primària amb el medi. Totes aquelles accions humanes que el medi ens permet i que és a través d’elles que ens podem trobar, jugar, créixer i aprendre. Rescatar una cultura molt propera i lligada a l’entorn. Recordar, preservar i reivindicar l’indígena que es desperta en nosaltres.

Castellano

Nombre artista: MARIA RIBERA Y ALEXIA LLEONART

Nombre Obra: MEDIA

Proyecto instalación efímera + performance

 

Unos humanos intemporales pasean y, en su tránsito por el territorio, establecen

Intercambios. El mismo territorio se convierte en una fuente llena de medios, a partir de los cuales se referencian, crean identidad, establecen lazos y ataduras. Medios como plantas medicinales, leña, objetos confeccionados y elaborados, lana, pan y sábanas.

Un trayecto. Pausado. Caminar. Contemplar el paisaje. Juegan. Reposan en la naturaleza.

Comparten. Bailan. Intercambian.

El tejido que visten y los une es un tejido hecho de territorio. Hilo de algodón, de lino, con estampaciones artesanas de las plantas que median la salud y acompañan al ser humano con sus propiedades. Las podemos ver aplastadas con conciencia, dejando su jugo tintóreo, el alma de la planta, impresas en el tejido como símbolo de segunda piel.

Todos los saberes humanos que compartimos, saberes de todos los tiempos para sembrar el futuro.

Cada almohada está llena de lo que soñamos, de lo que compartimos los humanos.

Esta acción quiere rescatar la relación íntima y primaria con el medio. Todas aquellas acciones humanas que el medio nos permite y que es a través de ellas que nos podemos encontrar, jugar, crecer y aprender. Rescatar una cultura muy cercana y ligada al entorno. Recordar, preservar y reivindicar el indígena que se despierta en nosotros.

English

Artist name: MARIA RIBERA AND ALEXIA LLEONART

Work Name: MEDIA

Ephemeral installation project + performance

 

Timeless humans walk and, in their transit through the territory, establish exchanges. The same territory becomes a source full of media, from which they are referenced, create identity, establish ties and ties. Means such as medicinal plants, firewood, ready-made and elaborate objects, wool, bread and sheets.

A journey. Slow. Walk. To contemplate the landscape. They play. They rest in nature.

They share. They dance. They exchange.

The fabric that they wear and unite them is a fabric made of territory. Cotton and linen thread, with artisan prints of plants that mediate health and accompany the human being with their properties. We can see them conscientiously crushed, leaving their dye juice, the soul of the plant, imprinted on the fabric as a symbol of a second skin.

All the human knowledge that we share, knowledge of all times to sow the future.