Anna Serra

Microscopies 2020
El PAISATGE  (in)VISIBLE

Anna Serra

Data
Categoria
Microscopies, Microscopies 20
Tags
Anna Serra

El mateix vent que va esculpir Montserrat fa moure les cintes d’organdí, explica la manlleuenca Anna Serra, que ha escampat les tires d’aquest material procedent del Pakistan per sobre dels arbustos i les plantes en el límit d’una feixa. L’artista treballa amb aquest cotó per la capacitat que té per reflectir la llum.

Regió 7, Toni Mata i Riu

Fotografíes Irene Vendrell i Marc Sellarès

Català

Nom artista : ANNA SERRA

Nom Obra : El PAISATGE  (in)VISIBLE

Projecte d’instal·lació efímera

 

Arquitecta de formació i paisatgista de professió, amb una dilatada experiència professional en projectes i construcció d’espais públics.

Es trasllada a París on, paral·lelament a la seva activitat professional, assisteix als Ateliers de Beaux Arts. És des d’aquest context que se li desperta un interès particular per les intervencions puntuals en els espais exteriors des d’un nou enfoc: cercar i fer visibles les evidències formals ja presents en un lloc, desenvolupar els projectes amb la intenció de revelar o mostrar les preexistències naturals i composar amb els diferents fluxos existents. Actualment dirigeix MENTHE, estructura de consell i acompanya­ment en paisatge i espai públic, i col·labora amb HORS LES MURS per a instal·lacions a França.

Castellano

Nom artista: ANNA SIERRA

Nombre Obra: El PAISAJE (in) VISIBLE

Proyecto de instalación efímera

 

Arquitecta de formación y paisajista de profesión, con una dilatada experiencia profesional en proyectos y construcción de espacios públicos.

Se traslada a París donde, paralelamente a su actividad profesional, asiste a los Ateliers de Beaux Arts. Es desde este contexto que se le despierta un interés particular por las intervenciones puntuales en los espacios exteriores desde un nuevo enfoque: buscar y hacer visibles las evidencias formales ya presentes en un lugar, desarrollar los proyectos con la intención de revelar o mostrar las preexistencias naturales y componer con los diferentes flujos existentes. Actualmente dirige Menthe, estructura de consejo y acompañamiento en paisaje y espacio público, y colabora con HORS LAS MUROS para instalaciones en Francia.

English

Artist name: ANNA SIERRA

Work Name: THE (in) VISIBLE LANDSCAPE

Ephemeral installation project

 

Architect by training and landscaper by profession, with extensive professional experience in projects and construction of public spaces.

He moves to Paris where, in parallel to his professional activity, he attends the Ateliers de Beaux Arts. It is from this context that a particular interest is awakened in specific interventions in outdoor spaces from a new approach: seeking and making visible the formal evidences already present in a place, developing projects with the intention of revealing or showing natural preexistence and compose with the different existing flows. He currently directs Menthe, an advisory and support structure in landscape and public space, and collaborates with HORS LAS MUROS for installations in France.