Heiðrún G. Viktorsdóttir presenta la seva obra

Diumenge 27 d’octubre a les 11,30h fins a les 12,30

Heiðrún G. Viktorsdóttir is currently taking part in the CACiS residency where she has been researching the reaction of the body and existential self in context to outer surroundings and landscape. You are welcome to a presentation of Heiðrún’s former and recent artworks which she produced during her stay at the CACiS residency.

Heiðrún G. Viktorsdóttir (b.1990) graduated with a B.A. degree from the Iceland Academy of the Arts in 2015. In recent years Heiðrún has been actively partaking and curating exhibitions and organize events in various spaces. In 2016 she was nominated for the DV Cultural Prize for artistic direction in Ekkisens Artspace, where she worked during winter 2015-16. Heiðrún now lives in Ísafjörður, where she works independently as an artist, as well as working for Outvert Artspace and ArtsIceland residency.

The primary sources of inspiration in Heiðrún’s creativity is the consciousness of herself as gender, the human body, ethereal connections to nature and the existential self. Heiðrún creates artworks by looking at the body from a spiritual perspective where she examines limits of the human body between the physical and intangible By listening to her nature and subconscious, she creates a channel where the existential self and the body can flourish independently in the form of creativity.

 

Heiðrún G. Viktorsdóttir participa actualment a la residència CACiS on ha estat investigant la reacció del cos i el jo existent en context als entorns i al paisatge. Es convida a una presentació de les obres d’antiguitats d’art i recents d’Héric que produeix durant la seva estadística a la residència CACiS.
 
Heiðrún G. Viktorsdóttir (n. 1990) es va graduar amb un B.A. llicenciat per l’Acadèmia de les Arts d’Illa el 2015. En els últims anys, Heiðrún ha participat i encarregat activament exposicions i organització d’esdeveniments en diversos espais. L’any 2016 va ser nominada al Premi Cultural DV per direcció artística a Ekkisens Artspace, on es va treballar durant l’hivern 2015-16. Actualment, viviu a Ísafjörður, on es treballa de forma independent com a artista, a més de treballar per a Espai Artístic i la residència d’Arts d’India.
 
Les principals fonts d’inspiració en la creativitat d’Hiðrún són la consciència de sí mateixa com a gènere, el cos humà, connexions ètriques amb la naturalesa i el ser existencial. Heiðrún crea obres d’art per mirar el cos des d’una perspectiva espiritual on s’examinen els límits del cos humà entre el seu físic i el seu material intangible L’escolta de la seva naturalesa i subconscient, crea un canal on el que existeix i el cos pot ser florecer independentment en la forma de la creativitat.

 

Heiðrún G. Viktorsdóttir actualmente participa en la residencia CACiS donde ha estado investigando la reacción del cuerpo y el yo existencial en contexto a los alrededores y al paisaje. Le invitamos a una presentación de las obras de arte antiguas y recientes de Heiðrún que ella produjo durante su estadía en la residencia CACiS.

Heiðrún G. Viktorsdóttir (n. 1990) se graduó con un B.A. licenciado por la Academia de las Artes de Islandia en 2015. En los últimos años, Heiðrún ha participado y comisionado activamente exposiciones y organiza eventos en diversos espacios. En 2016 fue nominada para el Premio Cultural DV por dirección artística en Ekkisens Artspace, donde trabajó durante el invierno 2015-16. Heiðrún ahora vive en Ísafjörður, donde trabaja de forma independiente como artista, además de trabajar para Outvert Artspace y la residencia de ArtsIceland.

Las principales fuentes de inspiración en la creatividad de Heiðrún son la conciencia de sí misma como género, el cuerpo humano, las conexiones etéreas con la naturaleza y el ser existencial. Heiðrún crea obras de arte al mirar el cuerpo desde una perspectiva espiritual donde examina los límites del cuerpo humano entre lo físico y lo intangible Al escuchar su naturaleza y subconsciente, crea un canal donde el yo existencial y el cuerpo pueden florecer independientemente en la forma de la creatividad

No Comments

Post A Comment