Exposició Gènere i Territori a Manresa

Gènere i Territori

Rosó Cusó

Roser Oduber

Dolors Puigdemont

05·04/23·04 2019

tríptic gènere 

El Forn de la calç

Centre d’Art Contemporani i Sostenibili­tat (CACiS)

 

Darrerament molts col·lectius artístics, moviments socials i activistes treballen al voltant del creixent desequilibri am­biental que provoca el sistema produc­tiu androcèntric. En aquest context CACiS presenta l’exposició “gènere i territo­ri” la reflexió en l’àmbit de l’art de tres artistes; Rosó Cusó, Dolors Puigde­mont i Roser Oduber. Dones que incorporen l’activisme en el seu discurs artístic de forma molt personal.

 

Rosó Cusó; Es caracteritza per una inten­sa relació i una profunda connexió amb la natura. La matèria hi apareix com natura­lesa en el temps, com a forma transforma­da i transformable.

Roser Oduber: En el seu gest i en la seva materialitat, sembla com si volgués es­brinar tot el què hi ha darrera del més visible, del més tangible, de la fisici­tat de les coses,….

Dolors Puigdemont: Juga amb figu­res metàl·liques de grans dimensions il·luminades acuradament, projectant om­bres a terra i a les parets. Obres que elabora a partir dels sentiments i emo­cions més personals.

 

Tres obres sobre la idea de la interre­lació entre els territoris físics i sim­bòlics, per donar llum a aspectes invi­sibles i subvalorats, imprescindibles si volem iniciar una transició que eviti un més que probable col·lapse.

 

Inauguració divendres dia 5 d’abril a les 19h

Lloc Espai 7 del Centre cultural Casino de Manresa

Passeig de Pere III, 27, baixos 08241 Manresa

Tel. 93 872 01 71

 

 

Organitza

El Forn de la calç

Centre d’Art Contemporani i Sosteni­bilitat (CACiS)

 

No Comments

Post A Comment