TAMARA HERNÁNDEZ LEDESMA

Jardins de Llum 2022
Jardins de Llum 22

Data
Categoria
JARDINS DE LLUM, Jardins de LLum 22

EL BOSC DE GEL

Després de veure de primera mà com les glaceres a Islàndia es van reduint a una velocitat vertiginosa, vaig començar a pensar a treballar amb el gel. Vaig continuar observant el paisatge islandès, els organismes que pots trobar a la costa (diversos tipus d’algues, musclos, caragols…), les plantes que creixen, els petits arbusts, la molsa espessa, les roques i els pocs arbres que tenen i que estan tornant a plantar en algunes zones.

Si no protegim el nostre ecosistema a escala global tot allò que en forma part, des del més petit ésser viu fins a la balena més gran, poden acabar desapareixent. Es perdrà la fauna, la flora i les paraules que els donen nom, el nostre llenguatge minvarài el nostre cervell es modificarà perquè oblidarem el conjunt de lletres que donen nom a ocells, rèptils, mamífers, pedres, turons i muntanyes. Un home islandès deia que ells creuen en el poder de les paraules, que si un ésser humà és capaç de fer ús dels mots correctament i en un rigorós ordre tindrà el poder. Per tant, què és el que volem? Perdre el nostre llenguatge o enriquir-nosamb totes les tonalitats possibles? Volem plenitud per al nostre planeta o fortuna per a les nostres butxaques?

La meva proposta és un bosc de gel que a mesura que es vagi desfent deixi entreveure les plantes que el formen i també els noms de les mateixes espècies. Convidant-vos a reflexionar sobre el nostre propi poder per canviar les coses.

CARRER D’EN BOTÍ, 6