CODA Computational Design Affairs

COSMOS
Data
Categoria
JARDINS DE LLUM, Jardins de Llum 23

CODA Computational Design Affairs/ Gerard Bertomeu, Enrique Soriano, Pep Tornabel

COSMOS featuring Dataism

COSMOS és una cúpula per projeccions 360º. És el resultat de la col·laboració entre l’estudi creatiu Blit i el despatx d’arquitectura CODA per la producció experiències immersives compartides. La cúpula es conforma amb el trenat d’un conjunt de varilles elàstiques que tensen la pantalla textil.

Dataism

La separació entre el món natural i el digital s’esfondra. Les dades estan canviant la manera com busquem la veritat, fins i tot canviant la nostra filosofia del coneixement.

Dataism resideix en la confluència de dues ones científiques. Charles Darwin, el primer que va entendre que les característiques biològiques són el resultat de processos naturals, i Alan Turing, visionari i pare de la informàtica moderna. És l’evolució de les idees d’aquests pioners que van traçar nous camins per al pensament humà. Avui, gràcies als algorismes podem codificar allò biològic, bioquímic i meteorològic, perquè nosaltres, com a humans, els puguem entendre i actuar sobre ells.

El canvi climàtic, la desforestació, l’escassetat d’aigua i la pèrdua d’hàbitat ja no són un misteri per a nosaltres. Les dades ambientals estan allà perquè tothom les pugui veure. Dataism transforma aquestes dades per mostrar-les d’una altra manera i fer-les presents