Presentación performativa del libro “El Recolector de Plumas” y proceso de la artista Ana Matey en CACIS

Presentació performativa del llibre “El Recol·lector de Plomes” i procés de l’artista Ana Matey a CACIS.

De les plomes a les pedres al món vegetal.

Presentació performativa de l’artista Ana Matey en què compartirà el seu procés vital i artístic de l’última dècada. Un camí que la va apartar de la ciutat per viure a la natura com a repulsa de la societat capita­lista. Un camí de simplificació i recerca de l’essencial.

Una sessió que és un pretext per ajuntar-nos i conversar sobre i amb el natural, que és l’últim projecte en el qual es troba l’artista i el qual investiga durant la seva residència a Cacis “Converses sobre el na­tural”.

Així la sessió relaciona tres procesos, tres obres que l’artista es veu amb la necessitat de compartir també per explicar el punt ac­tual en què es troba. Sempre recol·lectora en els seus passejos, l’artista passa de l’efímer i immaterial a “El Recol·lector de Plomes”, al pesat en “Sobre l’acte de desplaçar o l’estat del desplaçament” a l’interval, allò que uneix una cosa i l’altre a “Converses sobre el natural”.

Presentación performativa del libro

“El Recolector de Plumas” y proceso de la artista Ana Matey en CACIS.

De las plumas a las piedras al mundo ve­getal.

Presentación performativa de la artista Ana Matey en la que compartirá su pro­ceso vital y artístico de la última década. Un camino que la apartó de la ciudad para vivir en la naturaleza como repulsa de la sociedad capitalista. Un camino de simpli­ficación y búsqueda de lo esencial.

Una sesión que es un pretexto para juntar­nos y conversar sobre y con lo natural, que es el último proyecto en el que se encuen­tra la artista y el cual investiga durante su residencia en Cacis “Conversaciones sobre lo natural”.

Así la sesión entremezclará tres procesos, tres obras que la artista se ve con la nece­sidad de compartir también para explicar el punto actual en el que se encuentra. Siempre recolectora en sus paseos, la ar­tista pasa de lo efímero e inmaterial en “El Recolector de Plumas”, a lo pesado en “Sobre el acto de desplazar o el estado del desplazamiento” al intervalo, aquello que une lo uno y lo otro en “Conversaciones sobre lo natural”.

CACiS us convida a la presentació performati­va del llibre

“El Recol·lector de Plomes” i procés de l’artista Ana Matey a CACIS

Dissabte 1 de juny a les 19.30

Lloc: CACiS El Forn de la Calç

Organitza CACiS El Forn de la calç

www.elforndelacalc.cat

 

No Comments

Post A Comment