Irene Pérez exposa a CACiS

Irene Pérez 

 

Exposició Llavors per la resistència: mare i terra

del 30 de març fins al 25 de maig de 2019

Inauguració el 30 de març a les 18h 

Lloc a CACiS El Forn de la calç

Llavors per la resistència: mare i terra

A través de l’experiència de la maternitat es desperta en l’artista Irene Pérez la vivència ferotge de que allò personal és polític*. Llavors per la resistència: mare i terra, que es presentarà al mes de març al Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat,  és un preludi del projecte Seeds for Resistance a partir del qual l’artista egarenca ha estat investigant, a través dels pensaments feministes, la relació matern-filial com a punt de partida pel desenvolupament del pensament crític amb la voluntat d’un canvi paradigmàtic dels sistemes dels quals formem part. En aquesta proposta que la Irene Pérez porta al CACIS, l’artista es planteja repensar els treballs de cures, en concret el de l’acompanyament en l’aprenentatge de l’infant, i el seu lloc essencial en relació al(s) nostre(s) ecosistema(s).

*Concepte que apareix per primer cop en l’article ”The personal is political” escrit per Carol Hanisch, publicat a Notes from The Second Year: Women’s Liberation, 1970.

Semillas para la resistencia: madre y tierra

A través de la experiencia de la maternidad se despierta en la artista Irene Pérez la vivencia feroz de que lo personal es político *. Semillas para la resistencia: madre y tierra, que se presentará en el mes de marzo en el Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad, es un preludio del proyecto Seeds for Resistance a partir del cual la artista egarense ha estado investigando, a través de los pensamientos feministas, la relación materno-filial como punto de partida para el desarrollo del pensamiento crítico con la voluntad de un cambio paradigmático de los sistemas de los que formamos parte. En esta propuesta que Irene Pérez lleva al CACIS, la artista se plantea repensar los trabajos de cuidados, en concreto el del acompañamiento en el aprendizaje en la infancia y su lugar esencial en relación a nuestro(s) ecosistema(s).

* Concepto que aparece por primera vez en el artículo “The personal is political” escrito por Carol Hanisch, publicado en Notes from The Second Year: Women ‘s Liberation, 1970.

Seeds for Resistance: Mother and Earth

Living through the event that is motherhood, the artist Irene Pérez was awaken to the fierce experience of that what is personal is political *. Seeds for the Resistance: Mother and Earth, which will be presented in the month of March at the Center for Contemporary Art and Sustainability, is a prelude to the Seeds for Resistance; a project in which the artist has been investigating, through the diversity of feminist thinking , the mother-child relationship as a starting point for the development of critical thinking that aims for a paradigmatic change of the system(s) we take part in. In the proposal that Irene Pérez brings to CACIS, the artist is considering rethinking care work, specifically that involving the accompaniment in the child’s learning experience and its essential role in relation to our ecosystem(s.)

* Concept that appears for the first time in the article “The personal is political” written by Carol Hanisch, published in Notes from The Second Year: Women’s Liberation, 1970.

+ Informació

https://ireneperez.net/home.html

 

No Comments

Post A Comment