Joyun Lee ens proposa una caminada dibuixant al torrent de les Tàpies. Un sketchcrawl que forma part d'un documental k esta fent amb altres indrets, de França i Taiwán. That day we draw together along Torrent...

   Quim Orriols / març / https://www.riaqmiuq.com/   Claudia Egea del 2 abril fins al 8 de maig  Joyun Lee  del 2 al 23 de maig / https://www.crueletmagnifique.com/  Ana Matey del 13 de maig al 3 de juny / http://www.anamatey.com/  Monique Besten...

CACiS promotes the production and dissemination of artistic creation that calls into question non sustainable systems, add offers ecological practices and models. CACis has opened and international call to creators who want to stay at their...

CACiS promou la producció i difusió de la creació artística que posa en qüestió els sistemes no sostenibles, i ofereix pràctiques i models ecològics i obre cada any una convocatòria internacional....